وضعیت پروژه

وب‌سایت آیرونیکا 80%
شبکه‌های اجتماعی 30%
بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو 20%