طراحی انسان محور

طراحی انسان محور یعنی باور داشتن به این موضوع که تمامی مشکلات قابل حل هستند؛ حتی مشکلاتی مانند فقر، برابری جنسیتی و آب بهداشتی که به ظاهر حل‌نشدنی هستند. علاوه بر این به این معنی است که باور داشته باشیم مردمی که هر روز با آن مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند کسانی هستند که کلید رسیدن به راهکار را در اختیار دارند.

ذهنیت‌ها

برای قدم گذاشتن به دنیای طراحی انسان محور لازم است چند ذهنیت را در خود پرورش دهیم.

 

خودباوری در خلاقیت

خودباوری در خلاقیت باور به این موضوع است که ایده‌های بزرگی دارید و توانایی پیاده کردن آنها را هم دارید.

دیوید کلی، بنیانگذار آیدئو

بساز

با ساختن چیزی ساده در ابتدای راه، ریسک را از فرایند حذف می‌کنید و همیشه از آن درس می‌گیرید.

کریستا دانلدسون، مدیرعامل دی-رِو

از شکست بیاموز

به چشم شکست به آن نگاه نکن. در نظر بگیر در حال طراحی آزمایشی هستی که از طریق آن قرار است یاد بگیری.

تیم براون، مدیرعامل آیدئو

هم‌دلی

برای رسیدن به راهکارهای جدید لازم است با افراد مختلف، داستان‌های مختلف و مکان‌های مختلفی آشنا شوی.

امی، مدرسه طراحی دانشگاه استنفورد

پذیرفتن ابهام

ما می‌خواهیم به خود اجازه دهیم انبوهی از چیزهای ممکن مختلف را کاوش کنیم تا پاسخ صحیحن نمایان شود.

پاتریس مارتین، آیدئو

خوش‌بینی

خوش‌بینی چیزی است که شما را رو به جلو وامی‌دارد.

جان بیلنبرگ، بنیانگذار تومارو پارتنرز

تکرار، تکرار و تکرار

ما با تکرار کردن، اعتبار ایده‌های خود را در طول مسیر تأیید می‌کنیم چرا که به همان کسانی گوش می‌سپاریم که برای آنها طراحی می‌کنیم.

گبی برینک، بنیانگذار تومارو پارتنرز